Hướng dẫn download:

- Để tải bản ci đặt của Kaspersky Tiếng Việt, bạn chọn phin bản v server muốn tải về, sau đ bấm vo đường dẫn "Download" . Khi cửa sổ được mở, chọn "Save", sau đ chọn vị tr thuận tiện để lưu file, v dụ như Desktop.

- Đối với khch hng đang sử dụng Kaspersky 2013 bản quyền do Kaspersky Việt Nam phn phối, chỉ cần download phin bản 2014 về v ci đ ln để được nng cấp ln phin bản 2013 miễn ph.

Bản ci đặt Kaspersky Internet Security 2014 (Tiếng Việt)

Version 14.0.0.4651vi
FTP HTTP
 Server Kaspersky Download

Bản ci đặt Kaspersky Antivirus 2014 ( Tiếng Việt)

Version 14.0..0.4651vi
FTP HTTP
 Server Kaspersky Download

Bản ci đặt Kaspersky Internet Security 2013 (Tiếng Việt)

Version 13.0.1.4190vi
FTP HTTP
 Server Kaspersky Download

Bản ci đặt Kaspersky Antivirus 2013 ( Tiếng Việt)

Version 13.0.1.4190vi
FTP HTTP
 Server Kaspersky Download

Bản ci đặt Kaspersky Small Office Security PC(Tiếng Việt)

Version 9.1.0.59vi
FTP HTTP
 Server Kaspersky Download

Bản ci đặt Kaspersky Small Office Security FileServer(Tiếng Việt)

Version 9.1.0.59vi
FTP HTTP
 Server Kaspersky Download